CA2 Deunyddiau - /tacteg/media/pdfs/gwyddoniaethCA2/deunyddiau/y_ddaear_ar_tu_hwnt.pdf

Dydd a nos

Y Ddaear wrth iddi droelli ar ei hechelin sy'n achosi'r holl effeithiau hyn:
 • Mae'n ymddangos bod yr Haul yn symud ar draws yr awyr yn ystod y dydd - ac mae cysgodion yn symud wrth i hynny ddigwydd.

 • Mae'r Haul yn codi yn y dwyrain, mae ar ei uchaf yn yr awyr ganol dydd ac mae'n machlud yn y gorllewin.

 • Mae cysgodion yn hirach yn y bore a gyda'r nos, ac ar eu byrraf ganol dydd.
y ddaear

Y Lleuad
 • Mae'r Lleuad yn llawer llai na'r Ddaear.

 • Dim ond un wyneb o'r Lleuad a welwn ni.

 • Gwelwn weddau'r Lleuad oherwydd bod goleuni o'r Haul yn adlewyrchu oddi ar y Lleuad.

 • Pan fydd y Lleuad yn rhwystro goleuni'r Haul fe'i gelwir yn ddiffyg (eclips) ar y Lleuad.
y ddaear

Y Planedau
Mae'r planedau i gyd yn cylchdroi o amgylch yr Haul. Dyma ffordd hawdd i gofio enwau'r planedau:

y ddaear
  Mewn - Mercher
  gwely - Gwener
  y - y Ddaear
  mae - Mawrth
  Ianto'n - Iau
  sâl - Sadwrn
  wedi - Wranws
  naw - Neifion
  pwdin - Plwton