CA2 Deunyddiau - Gwahanu defnyddiau

Hydoddi

defnyddiaudefnyddiau
 • Mae siwgr a halen yn hydoddi mewn dŵr.
 • Hydoddi ydy'r newid pan fydd solid yn cymysgu gyda hylif i wneud hydoddiant tryloyw.
 • Mae rhai sylweddau yn hydoddi. Maen nhw'n hydawdd.
 • Hydoddi ydy'r newid pan fydd solid yn cymysgu gyda hylif i wneud hydoddiant tryloyw.
 • Mae rhai sylweddau yn hydoddi. Maen nhw'n hydawdd.
 • Mae sylweddau eraill sy ddim yn hydoddi. Maen nhw'n anhydawdd.
 • Dydy sialc na thywod ddim yn hydoddi mewn dŵr.
 • Dydy solidau ddim yn diflannu pan maen nhw'n hydoddi. Maen nhw'n mynd yn rhan o hydoddiant.

 • Mae llawer o sylweddau yn hydoddi mewn dŵr.

 • Mae mwy o'r sylwedd yn hydoddi mewn dŵr cynnes nag mewn dŵr oer. Mae troi y sylwedd yn y dŵr hefyd yn helpu i bethau hydoddi.
Gwahanu defnyddiau
I wahanu sylwedd hydawdd oddi wrth hylif:

Anwedda'r hylif

defnyddiau

defnyddiau • Mae stalactidau yn ffurfio pan fydd dŵr sy'n diferu, sy'n cynnwys calchfaen wedi hydoddi, yn anweddu gan adael y calchfaen ar ôl.
Mae modd gwahanu solidau anhydawdd oddi wrth hylifau drwy hidlo. Gallwn wahanu gronynnau solid o wahanol faint drwy ridyllu.
I wahanu sylwedd anhydawdd oddi wrth hylif:
Rhidylla solidau mawr. Hidla solidau mân iawn.


I wahanu hylif oddi wrth sylwedd hydawdd:
Anwedda'r hylif ac yna cyddwyso'r nwy.

defnyddiau


Paid â rhoi cynnig ar hyn heb oedolyn i dy helpu.

I wahanu dau hylif anhydawdd:
Tywallt yr hylif o un llestr i'r llall yn araf. Gelwir hyn yn ardywallt.

defnyddiaudefnyddiau