CA2 Deunyddiau - Newid defnyddiau

 • Tymheredd rhywbeth yw pa mor boeth neu oer ydy e.

 • Gallwn ddefnyddio thermomedr neu synhwyrydd
  tymheredd i fesur tymheredd.

 • Rydyn ni'n mesur tymheredd mewn graddau Celsius.
  ºC yw'r ffordd rydyn ni'n ei ysgrifennu.

 • 0ºC yw'r rhewbwynt pan fydd dŵr yn troi'n iâ.

 • 100ºC yw'r berwbwynt pan fydd dŵr yn troi'n ager.

defnyddiau


defnyddiau

 • Mae gwresogi defnyddiau yn gwneud iddyn nhw newid. Mae gwresogi yn gwneud i solidau ymdoddi ac i hylifau anweddu.

 • Ymdoddi ydy'r newid o solid i hylif.

 • Anweddu ydy'r newid o hylif i nwy.
Mae menyn yn ymdoddi wrth i ti ei wresogi.

defnyddiau

Mae persawr yn anweddu os ydy e'n cynhesu.

defnyddiau

 • Mae tynnu gwres oddi ar ddefnyddiau (eu hoeri) yn gwneud iddyn nhw newid. Mae oeri yn gwneud i nwyon gyddwyso ac i hylifau rewi.

 • Cyddwyso ydy'r newid o nwy i hylif.

 • Rhewi ydy'r newid o hylif i solid.
Mae anwedd dŵr yn eich anadl yn cyddwyso ar ffenestr oer.

defnyddiau
 • Mae cymysgu defnyddiau yn gwneud iddyn nhw newid.

 • Mae rhai solidau yn hydoddi pan fyddwch chi'n eu cymysgu â dŵr. Hydoddi ydy'r newid pan fydd solidau yn cymysgu gyda hylif i wneud hydoddiant tryloyw (clir).

defnyddiau Mae siwgr a halen yn hydoddi mewn dŵr.
Dydy sialc a thywod ddim yn hydoddi mewn dŵr.


 • Mae modd cildroi rhai newidiadau. Gelwir y rhain yn newidiadau cildroadwy.

 • Mae newidiadau cildroadwy yn newidiadau ffisegol pan fydd defnydd yn newid y ffordd mae'n edrych neu'n teimlo.

 • Dydy newidiadau cildroadwy ddim yn creu defnyddiau newydd. Newidiadau dros dro ydyn nhw.
defnyddiau


 • Does dim modd cildroi rhai newidiadau. Mae'r rhain yn newidiadau anghildroadwy.

 • Mae newidiadau anghildroadwy yn newidiadau cemegol pan mae defnyddiau newydd yn cael eu ffurfio. Maen nhw'n newidiadau parhaol.

 • Mae newidiadau anghildroadwy yn cynhyrchu defnydd newydd sy'n gallu bod yn ddefnyddiol.
defnyddiau