BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Deunyddiau
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Gwahanu defnyddiau
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn
Hydoddi

defnyddiaudefnyddiau
 • Mae siwgr a halen yn hydoddi mewn dŵr.
 • Hydoddi ydy'r newid pan fydd solid yn cymysgu gyda hylif i wneud hydoddiant tryloyw.
 • Mae rhai sylweddau yn hydoddi. Maen nhw'n hydawdd.
 • Hydoddi ydy'r newid pan fydd solid yn cymysgu gyda hylif i wneud hydoddiant tryloyw.
 • Mae rhai sylweddau yn hydoddi. Maen nhw'n hydawdd.
 • Mae sylweddau eraill sy ddim yn hydoddi. Maen nhw'n anhydawdd.
 • Dydy sialc na thywod ddim yn hydoddi mewn dŵr.
 • Dydy solidau ddim yn diflannu pan maen nhw'n hydoddi. Maen nhw'n mynd yn rhan o hydoddiant.

 • Mae llawer o sylweddau yn hydoddi mewn dŵr.

 • Mae mwy o'r sylwedd yn hydoddi mewn dŵr cynnes nag mewn dŵr oer. Mae troi y sylwedd yn y dŵr hefyd yn helpu i bethau hydoddi.
Gwahanu defnyddiau
I wahanu sylwedd hydawdd oddi wrth hylif:

Anwedda'r hylif

defnyddiau

defnyddiau • Mae stalactidau yn ffurfio pan fydd dŵr sy'n diferu, sy'n cynnwys calchfaen wedi hydoddi, yn anweddu gan adael y calchfaen ar ôl.
Mae modd gwahanu solidau anhydawdd oddi wrth hylifau drwy hidlo. Gallwn wahanu gronynnau solid o wahanol faint drwy ridyllu.
I wahanu sylwedd anhydawdd oddi wrth hylif:
Rhidylla solidau mawr. Hidla solidau mân iawn.


I wahanu hylif oddi wrth sylwedd hydawdd:
Anwedda'r hylif ac yna cyddwyso'r nwy.

defnyddiau


Paid â rhoi cynnig ar hyn heb oedolyn i dy helpu.

I wahanu dau hylif anhydawdd:
Tywallt yr hylif o un llestr i'r llall yn araf. Gelwir hyn yn ardywallt.

defnyddiaudefnyddiau


Clip Fideo
Beth yw solid, hylif a nwy a sut y gellir eu newid
Hyd: 03:03
CA2 Deunyddiau

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy