BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Deunyddiau
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Newid defnyddiau
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn
 • Tymheredd rhywbeth yw pa mor boeth neu oer ydy e.

 • Gallwn ddefnyddio thermomedr neu synhwyrydd
  tymheredd i fesur tymheredd.

 • Rydyn ni'n mesur tymheredd mewn graddau Celsius.
  ºC yw'r ffordd rydyn ni'n ei ysgrifennu.

 • 0ºC yw'r rhewbwynt pan fydd dŵr yn troi'n iâ.

 • 100ºC yw'r berwbwynt pan fydd dŵr yn troi'n ager.

defnyddiau


defnyddiau

 • Mae gwresogi defnyddiau yn gwneud iddyn nhw newid. Mae gwresogi yn gwneud i solidau ymdoddi ac i hylifau anweddu.

 • Ymdoddi ydy'r newid o solid i hylif.

 • Anweddu ydy'r newid o hylif i nwy.
Mae menyn yn ymdoddi wrth i ti ei wresogi.

defnyddiau

Mae persawr yn anweddu os ydy e'n cynhesu.

defnyddiau

 • Mae tynnu gwres oddi ar ddefnyddiau (eu hoeri) yn gwneud iddyn nhw newid. Mae oeri yn gwneud i nwyon gyddwyso ac i hylifau rewi.

 • Cyddwyso ydy'r newid o nwy i hylif.

 • Rhewi ydy'r newid o hylif i solid.
Mae anwedd dŵr yn eich anadl yn cyddwyso ar ffenestr oer.

defnyddiau
 • Mae cymysgu defnyddiau yn gwneud iddyn nhw newid.

 • Mae rhai solidau yn hydoddi pan fyddwch chi'n eu cymysgu â dŵr. Hydoddi ydy'r newid pan fydd solidau yn cymysgu gyda hylif i wneud hydoddiant tryloyw (clir).

defnyddiau Mae siwgr a halen yn hydoddi mewn dŵr.
Dydy sialc a thywod ddim yn hydoddi mewn dŵr.


 • Mae modd cildroi rhai newidiadau. Gelwir y rhain yn newidiadau cildroadwy.

 • Mae newidiadau cildroadwy yn newidiadau ffisegol pan fydd defnydd yn newid y ffordd mae'n edrych neu'n teimlo.

 • Dydy newidiadau cildroadwy ddim yn creu defnyddiau newydd. Newidiadau dros dro ydyn nhw.
defnyddiau


 • Does dim modd cildroi rhai newidiadau. Mae'r rhain yn newidiadau anghildroadwy.

 • Mae newidiadau anghildroadwy yn newidiadau cemegol pan mae defnyddiau newydd yn cael eu ffurfio. Maen nhw'n newidiadau parhaol.

 • Mae newidiadau anghildroadwy yn cynhyrchu defnydd newydd sy'n gallu bod yn ddefnyddiol.
defnyddiau


Clip Fideo
Newidiadau cildroadwy ac anghildroadwy
Hyd: 04:22
CA2 Deunyddiau

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy