BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Deunyddiau
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Solidau, hylifau a nwyon
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn
Mae pob defnydd wedi'i wneud o ronynnau bach iawn, iawn sy'n cael eu dal at ei gilydd gan rymoedd.

Mae pob defnydd yn bodoli fel solid, hylif neu nwy.

defnyddiau
 • Mewn solid mae'r gronynnau yn cael eu dal yn agos iawn at ei gilydd. Prin mae'n nhw'n gallu symud.

 • Dydy solidau ddim yn llifo fel hylifau. Ar y cyfan, maen nhw'n aros mewn un lle!

 • Mae solidau yn cadw eu siâp.

 • Mae solidau bob amser yn cymryd yr un faint o le. Dydyn nhw ddim yn gwasgaru fel nwyon.
 • Mewn hylif dydy'r gronynnau ddim mor agos at ei gilydd. Maen nhw'n gallu symud ychydig.
 • Mae hylifau yn llifo'n rhwydd.

 • Mae hylifau yn newid eu siâp. Maen nhw'n cymryd siâp y cynhwysydd sy'n eu dal.

 • Mae hylifau bob amser yn cymryd yr un faint o le. Pan fydd hylifau yn newid siâp mae eu cyfaint yn aros yr un fath.
defnyddiau
 • Mewn nwy mae'r gronynnau wedi eu gwasgaru. Mae'n nhw'n gallu symud yn hawdd.
 • Mae nwyon yn gwasgaru'n rhwydd.
 • Mae nwyon yn newid eu siâp.

 • Mae'n bosibl gwasgu nwyon.

defnyddiau Weithiau mae dŵr yn solid - rhew.


Mae dŵr hefyd yn hylif - dŵr.defnyddiauMae dŵr hefyd yn nwy - anwedd dŵr.

 • Paid â chymysgu: Mae ager, e.e. o degell yn gymysgedd o ddiferion dŵr (gronynnau mân o hylif rwyt ti'n gallu eu gweld) ac mae anwedd dŵr yn nwy dwyt ti ddim yn gallu ei weld.

 • Mae gwres yn newid defnydd o solid i hylif i nwy.

 • Mae solid yn ymdoddi yn hylif wrth ei gynhesu.

 • Mae hylif yn anweddu yn nwy wrth ei gynhesu. DYDY E DDIM yn diflannu.

defnyddiau

 • Bydd tynnu gwres (oeri) yn newid defnydd o nwy i hylif i solid.

 • Mae nwy yn cyddwyso i hylif wrth ei oeri.

 • Mae hylif yn rhewi yn solid wrth ei oeri.
Mae gwlith yn ffurfio pan fydd anwedd dŵr yn yr aer yn cyddwyso. Ar noson oer mae gwlith yn gallu rhewi i ffurfio rhew.

defnyddiau


Mae anweddu a chyddwyso yn bwysig i ailgylchu dŵr y Ddaear.

defnyddiau

1. Mae dŵr yn anweddu.
2. Mae dŵr yn cyddwyso yn gymylau.
3. Mae dŵr yn syrthio fel glaw.
4. Mae dŵr yn dychwelyd i'r môr.

CA2 Deunyddiau

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy