BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Deunyddiau
TACTEG

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Cymru Dysgu
Tacteg
Gwyddoniaeth
CA 2
Pethaubyw
Defnyddiau
Prosesauffisegol
CA 3
Bioleg
Cemeg
Ffiseg
Termiadur
Tacteg Cymraeg

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Grwpio a dosbarthu defnyddiau
Gweithgaredd
Dalen Ffeithiau
Cwis
Cofia hyn
Mae gwahanol briodweddau yn gwneud defnyddiau yn addas i'w defnyddio ar gyfer gwahanol bethau.

Mae modd newid siâp gwrthrychau sydd wedi eu gwneud o rai defnyddiau drwy estyn, gwasgu, plygu a dirdroi.

Dyma rai o'r defnyddiau mwyaf cyffredin rydyn ni'n eu defnyddio heddiw.

Yn gyntaf, ychydig o help:

Tryloyw - defnydd rydyn ni'n gallu gweld golau trwyddo.
Tryleu - defnydd rydyn ni'n gallu gweld ychydig o olau trwyddo.
Didraidd - defnydd dydyn ni ddim yn gallu gweld dim golau drwyddo.

defnyddiauMetelau
 • I'w canfod yn y ddaear, weithiau wedi'u cymysgu â cherrig.
 • Cryf, caled, gloyw, hydrin (mae modd eu morthwylio i wahanol siapiau heb eu torri ac mae modd eu hymestyn yn wifrau).
 • Mae haearn a dur yn fagnetig. Dydy'r metelau eraill ddim yn fagnetig.

 • Mae rhai metelau yn ddargludyddion thermol (gwres) a dargludyddion trydanol da.

defnyddiauPlastigau
 • Wedi eu gwneud o olew.

 • Cryf, gellir eu gwneud i unrhyw siâp.

 • Ddim yn fagnetig.

 • Yn ynysyddion trydanol a thermol da.

 • Mae'n bosib eu lliwio.

 • Yn dryloyw, yn dryleu neu'n ddidraidd.
defnyddiau Gwydr
 • Wedi ei wneud drwy dwymo tywod a chemegau â'i gilydd.

 • Cryf, ond mae'n gallu malu'n ddarnau mân.

 • Fel arfer yn dryloyw.

 • Rydyn ni'n gallu creu gwahanol siapiau ohono.
defnyddiau Crochenwaith
 • Wedi ei wneud o glai sy'n cael ei siapio i ddechrau ac yna ei dwymo.

 • Cryf, ond mae crochenwaith wedi'i wydro yn gallu malu'n ddarnau mân.

 • Yn ddidraidd fel arfer.

 • Rydyn ni'n gallu creu gwahanol siapiau ohono.

defnyddiau Pren
 • Yn dod o goed.
 • Cryf, hyblyg ac yn para'n hir.
 • Yn ynysydd trydanol a thermol.
 • Rydyn ni'n ei ddefnyddio i wneud papur.

defnyddiauFfabrigau
 • Wedi eu gwneud o ffibrau wedi eu gwehyddu at ei gilydd.

 • Mae rhai ffabrigau yn naturiol (mae'r ffibr yn dod o bethau byw), e.e. gwlân, sidan, cotwm.

 • Mae ffabrigau naturiol yn eithaf drud.
 • O'r ffabrigau naturiol, mae gwlân yn rhoi cynhesrwydd ac mae cotwm yn eich cadw'n oer ac mae'n amsugnol (mae'n amsugno hylifau).
 • Mae rhai ffabrigau wedi eu gwneud gan ddyn, e.e. polyester, neilon.
 • Mae ffabrigau wedi eu gwneud gan ddyn fel arfer yn hawdd i'w golchi a'u sychu ac yn para'n dda.

defnyddiau Cerrig
 • Defnydd crai y Ddaear. Maen nhw o dan y ddaear, ar draethau, mewn pridd.

 • Mae rhai cerrig yn galed, e.e. gwenithfaen.

 • Mae rhai cerrig yn feddal, e.e. sialc.

 • Mae rhai cerrig yn anhydraidd i ddŵr (dydy nhw ddim yn gadael i ddŵr fynd drwyddyn nhw), e.e. llechen.

 • Mae rhai cerrig yn hydraidd i ddŵr (maent yn gadael i ddŵr fynd drwyddyn nhw), e.e. tywodfaen.

CA2 Deunyddiau

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy