cau y termiadur
Ymddiheuriad
Dweud ei bod yn ddrwg gennych am beth yr ydych wedi ei wneud e.e. "mae'n ddrwg gennyf fy mod wedi anghofio dy ben-blwydd."