cau y termiadur
Unigryw
Rhywun neu rywbeth sy'n hollol wahanol i bawb neu bopeth arall.