cau y termiadur
Trefn
Y modd y mae pethau'n cael eu rhestru, neu'n cael eu rhoi yn eu lle cywir.