cau y termiadur
Sgript
Mae deialog mewn drama yn cael ei hysgrifennu ar ffurf sgript, hynny yw, gyda enwau'r cymeriadau ar y chwith, cyfarwyddiadau mewn cromfachau ac ati.