cau y termiadur
Prif lythyren/Prif lythrennau
Llythyren fawr sy'n dynodi dechrau brawddeg, enw person, enw lle ac ati.