cau y termiadur
Person Cyntaf / Ail Berson / Trydydd Person
Y Person Cyntaf yw yr un neu'r rhai sy'n siarad (fi, ni). Yr Ail Berson yw'r un neu'r rhai rydych chi'n siarad â nhw (ti, chi) a'r Trydydd Person yw'r un neu'r rhai rydych yn siarad amdanyn nhw sef (ef, hi, nhw).