cau y termiadur
naratif
y geiriau sy'n cael eu defnyddio i adrodd stori