cau y termiadur
Iaith anffurfiol
Iaith lafar sy'n cael ei defnyddio wrth siarad efo'ch gilydd, e.e. "Be' ti'n feddwl 'lly?"