cau y termiadur
Ffynhonnell
Rhywun neu rywbeth sy'n rhoi gwybodaeth ar gyfer stori yn y lle cyntaf.