cau y termiadur
Dyfynodau
Marciau ( " " ) sy'n dangos beth mae rhywun wedi ei ddweud neu wedi ei ysgrifennu e.e. "Mae'n rhaid i bawb adael yr ysgol," meddai'r Prifathro.