cau y termiadur
Dramodydd
Rhywun sy'n ysgrifennu dramâu.