cau y termiadur
diddanu
Creu adloniant i'r rhai sy'n darllen/gwylio/gwrando...