cau y termiadur
Cyfathrebu
Rhannu gwybodaeth o un i'r llall drwy siarad / ysgrifennu / radio / teledu.