cau y termiadur
Cryno
Dweud neu ysgrifennu rhywbeth yn fyr.