cau y termiadur
Cromfachau
Marciau sy'n cael eu rhoi ar ddechrau a diwedd ychwanegiad o fewn brawddeg e.e. Mae Geraint Jones (7 oed) yn dod o Aberystwyth.