cau y termiadur
Coma
Atalnod ( , ) er mwyn rhoi seibiant mewn brawddeg.