cau y termiadur
Berfenw
Y ffurf symlaf ar y ferf e.e. rhedeg, cerdded, gweld. Nid yw berfenw yn cyfeirio at berson / amser.