cau y termiadur
Awdur/Awdures
Person sy'n ysgrifennu darn o waith e.e. llyfr, drama neu stori.