cau y termiadur
Adferf / Adferfau
Gair sy'n disgrifio berf e.e. 'rhedeg yn gyflym'.