cau y termiadur
Adfail
Hen adeilad sydd wedi dirywio.