cau y termiadur
Achlysur / Achlysuron
Adeg neu ddigwyddiad arbennig e.e. pen-blwydd neu'r Nadolig.