BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
TACTEG Cymraeg

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Termiadur

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Termiadur
a
Act Prif rannau mewn drama. Fel arfer mae drama wedi ei rhannu i ddau neu dri act.
Atalnodi Defnyddir symbolau i drefnu gwaith ysgrifenedig yn gywir
Atalnod llawn Mae'r marc hwn yn cael ei ddefnyddio ( . ) ar ddiwedd brawddeg.
Awdur/Awdures Person sy'n ysgrifennu darn o waith e.e. llyfr, drama neu stori.
Anghytuno Pan dydych chi ddim yn cytuno gyda rhywun arall, rydych yn anghytuno.
Arddull Defnyddio geiriau arbennig er mwyn creu ffordd benodol o ysgrifennu neu siarad.
Adroddwr/Adroddwraig Rhywun sy'n dweud stori.
Adfail Hen adeilad sydd wedi dirywio.
Achlysur / Achlysuron Adeg neu ddigwyddiad arbennig e.e. pen-blwydd neu'r Nadolig.
Adferf / Adferfau Gair sy'n disgrifio berf e.e. 'rhedeg yn gyflym'.
Ansoddair/ansoddeiriau Gair sy'n disgrifio enw e.e. ton enfawr, cymylau gwynion.
awyrgylch y teimlad arbennig sydd o gwmpas digwyddiad neu le
amwys Rhywbeth sydd â mwy nag un ystyr
ansoddair Gair sy'n disgrifio enw e.e. bochau coch, sosban fach


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy
 

abcchdddefffghilllmnoprhtuy