BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
TACTEG Cymraeg

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Termiadur

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Rhieni ac athrawon

Gwefan: Tacteg Cymraeg Iaith Gyntaf (yn cyfateb i raglen astudio Cwricwlwm Cenedlaethol Cymraeg Cyfnod Allweddol 2)

Oedran: Blwyddyn 5 a 6, Cyfnod Allweddol 2 (plant 9-11 oed). Gall plant o flynyddoedd eraill fwynhau'r wefan hefyd, yn arbennig disgyblion blynyddoedd cynnar Cyfnod Allweddol 3.

Amcanion y wefan:

 • ennyn brwdfrydedd at ysgrifennu creadigol
 • gosod canllawiau syml a pherthnasol i blant er mwyn eu cynorthwyo yn eu gwaith ysgrifenedig
 • datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth plant o'r wahanol ffurfiau ysgrifenedig
 • adnodd rhyngweithiol a lliwgar i hwyluso'r addysgu a'r dysgu
 • adnodd dosbarth ar gyfer gwaith unigol, pâr, grŵp, neu ddosbarth cyfan (gan ddefnyddio'r bwrdd gwyn rhyngweithiol)
 • adnodd hwyliog a gwahaniaethol i'w ddefnyddio yn y dosbarth ac yn y cartref
 • Strwythur y wefan:
  Mae'r wefan wedi cael ei rhannu i dair prif adran a thermiadur:

  1. Dalen ffeithiau - i'w defnyddio i addysgu'r plant i ehangu eu gwybodaeth a'u sgiliau yn y gwahanol ffurfiau ysgrifenedig. Mae'n cynnig rheolau a chyngor syml ond cynhwysfawr, gyda dyfyniadau, gweithgareddau, clipiau sain a fideo a lluniau lliwgar i gyfoethogi'r profiad. I hwyluso'r dysgu, mae geiriau anodd wedi eu huwcholeuo a gellir clicio arnynt am ddiffiniad syml. Cynlluniwyd y dalenni ffeithiau gyda'r bwriad i'w defnyddio fel cyfrwng addysgu dan arweiniad yr athro.

  2. Gweithgaredd - i'w ddefnyddio i ymarfer yr hyn addysgwyd yn y ddalen ffeithiau. Mae amrywiaeth o gemau gwahanol wedi eu cynllunio i helpu'r plentyn ddatblygu ei sgiliau ysgrifenedig. Drwy animeiddwaith lliwgar a gemau rhyngweithiol, gall y plentyn ddysgu ac ymarfer ei sgiliau tra'n mwynhau. Mae angen Flash 6 i ddefnyddio'r gweithgareddau. Mae'n hawdd i'w lwytho a gallwch lawrlwytho Flash 6 yn rhad ac am ddim. Byddai'n ddelfrydol i ddefnyddio'r gweithgareddau ar gyfer gwaith dosbarth ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol neu ar gyfer gwaith unigol/pâr/grŵp.

  3. Cwis - i'w defnyddio i brofi'r plentyn ar yr hyn a ddysgwyd ganddynt yn yr uned. Mae cyfle i'r plentyn brofi ei hun a chael marc am ei ymdrechion.

  4. Termiadur - rhestr gynhwysfawr o'r termau pwysig a ddefnyddir ar y wefan. Gellir naill ai chwilio yn y Termiadur dan lythyren yr wyddor neu ddefnyddio'r cysylltiadau yn y dalen ffeithiau i ganfod ystyr y gair.

  Ffurfiau ysgrifenedig
  Dyma restr o'r unedau yn y wefan:

  Creu Portread
  Creu Stori
  Creu Adroddiad
  Creu Dyddiadur
  Creu Cerdd
  Creu Llythyr
  Creu Deialog
  Creu Trafodaeth

  Mae pob uned yn cychwyn gyda'r wybodaeth sylfaenol ac yn cynnig gwaith sy'n fwy heriol wrth i'r uned fynd rhagddi. Gall athrawon ddefnyddio'r unedau dros gyfnod o amser fel strwythur i'r gwersi.

  Mae fideo Tacteg Cymraeg ar gael i'w brynu am £15 o Adran Addysg a Dysgu BBC Cymru ar 029 2032 2838 neu gallwch archebu'r fideo arlein o'r Catalog Adnoddau Arlein. Mae'r wyth rhaglen ar y fideo yn mynd law-yn-llaw â'r wyth uned ar y wefan.

  Adborth
  Beth yw'ch barn am y wefan? Rydym yn gwahodd sylwadau o bob math a byddem yn mawr werthfawrogi eich amser - e-bostiwch addysg@bbc.co.uk  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy