CA2 Creu Trafodaeth - Trafod stori neu gerdd

Rydyn ni'n trafod storïau a cherddi'n aml yn yr ysgol.

Tra'n trafod storïau, mae'n bwysig trafod trefn y stori, er enghraifft:

 • Paragraff cyntaf
 • Datblygiad y stori
 • Paragraff clo
 • Cymeriadau
 • Yn ogystal â hyn, mae'n bwysig trafod elfennau pwysig eraill mewn stori, er enghraifft:

 • Beth sy'n gwneud stori dda? Sut oedd yr awdur wedi cyflawni hyn?
 • Oedd disgrifiadau diddorol yn y stori? Pa rai?
 • Oedd y stori'n un gyffrous? Pam?
 • Beth oedd orau gennych chi am y stori? Pam?

Mae arddull yr awdur hefyd yn elfen bwysig i'w thrafod, er enghraifft:

Gallwch drafod a oedd defnydd addas o:

 • Ferfau
 • Adferfau
 • Ansoddeiriau
 • Cymariaethau
 • Idiomau...

 • ...ac ati.

  Tra'n trafod barddoniaeth, mae'n bwysig trafod sut fath o gerdd ydy hi, er enghraifft:

 • Cerdd rydd
 • Cerdd ag odl iddi
 • Cerdd yn disgrifio person
 • Cerdd yn sôn am ddigwyddiad arbennig
 • Cerdd am Gymru
 • Cerdd natur

...ac ati.

Mae'n bwysig defnyddio iaith addas ar gyfer trafod barddoniaeth hefyd, er enghraifft:

Cofiwch gyfeirio at y termau pwysig hyn tra'n trafod cynnwys y farddoniaeth! Mae cyfeirio'n benodol at y farddoniaeth yn bwysig hefyd!

Cofiwch mai awdur sy'n ysgrifennu storïau a bardd sy'n ysgrifennu barddoniaeth! Pob lwc gyda'r trafod!

Dewiswch eich hoff stori neu eich hoff darn o farddoniaeth a thrafodwch hi fel grŵp. Defnyddiwch y rhestr uchod i'ch helpu. Adroddwch yn ôl i weddill y dosbarth!