BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Trafodaeth
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Trafod stori neu gerdd
Dalen Ffeithiau

Rydyn ni'n trafod storïau a cherddi'n aml yn yr ysgol.

Tra'n trafod storïau, mae'n bwysig trafod trefn y stori, er enghraifft:

 • Paragraff cyntaf
 • Datblygiad y stori
 • Paragraff clo
 • Cymeriadau
 • Yn ogystal â hyn, mae'n bwysig trafod elfennau pwysig eraill mewn stori, er enghraifft:

 • Beth sy'n gwneud stori dda? Sut oedd yr awdur wedi cyflawni hyn?
 • Oedd disgrifiadau diddorol yn y stori? Pa rai?
 • Oedd y stori'n un gyffrous? Pam?
 • Beth oedd orau gennych chi am y stori? Pam?

Mae arddull yr awdur hefyd yn elfen bwysig i'w thrafod, er enghraifft:

Gallwch drafod a oedd defnydd addas o:

 • Ferfau
 • Adferfau
 • Ansoddeiriau
 • Cymariaethau
 • Idiomau...

 • ...ac ati.

  Tra'n trafod barddoniaeth, mae'n bwysig trafod sut fath o gerdd ydy hi, er enghraifft:

 • Cerdd rydd
 • Cerdd ag odl iddi
 • Cerdd yn disgrifio person
 • Cerdd yn sôn am ddigwyddiad arbennig
 • Cerdd am Gymru
 • Cerdd natur

...ac ati.

Mae'n bwysig defnyddio iaith addas ar gyfer trafod barddoniaeth hefyd, er enghraifft:

Cofiwch gyfeirio at y termau pwysig hyn tra'n trafod cynnwys y farddoniaeth! Mae cyfeirio'n benodol at y farddoniaeth yn bwysig hefyd!

Cofiwch mai awdur sy'n ysgrifennu storïau a bardd sy'n ysgrifennu barddoniaeth! Pob lwc gyda'r trafod!

Dewiswch eich hoff stori neu eich hoff darn o farddoniaeth a thrafodwch hi fel grŵp. Defnyddiwch y rhestr uchod i'ch helpu. Adroddwch yn ôl i weddill y dosbarth!CA2 Creu Trafodaeth

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy