CA2 Creu Stori - Ysgrifennu storïau gwych!

Mae'r ffordd mae awdur yn mynd ati i ysgrifennu ei stori yn bwysig iawn hefyd.

Mae'n defnyddio arddull arbennig ac mae'n dewis a dethol ei eiriau'n ofalus iawn er mwyn ysgrifennu'n ddiddorol bob tro.

Cliciwch ar y llun i weld sut allwch chi wella eich storïau!