CA2 Creu Stori - Beth yw stori?Adroddiad am ddigwyddiadau dychmygol neu ddigwyddiadau o'r gorffennol ydy stori. Mae storïau'n cael eu hysgrifennu i ddiddanu'r darllenydd neu'r gwrandawr.

Mae pob math o storïau yn cael eu hysgrifennu gan bob math o awduron.

Yn y Dalen Ffeithiau yma, fe fyddwch chi'n dysgu beth sy'n gwneud stori dda.

Gobeithio wedyn byddwch chi'n gallu bod yn awduron fydd yn ysgrifennu storïau o bob math er mwyn rhoi pleser i bobl eraill!

Storïau, storïau storïau...! Pa fath o storïau..?

Mae'r math o stori byddwch chi'n dewis yn dibynnu llawer ar y teitl neu'r thema rydych chi'n dewis ysgrifennu amdanyn nhw.

Mae'n rhaid dewis yn ofalus er mwyn sicrhau bod y stori yn un addas i'r testun neu'r thema benodol honno.

Mae pob math o storïau i'w cael!

Cliciwch yma er mwyn darganfod mwy am y gwahanol fathau o storïau -