BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Stori
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cychwyn stori yn dda
Dalen Ffeithiau

Mae brawddeg gyntaf pob stori yn hollbwysig. Trwy gael brawddeg gyntaf sy'n mynd i ddal sylw'r ddarllenydd, bydd y darllenydd eisiau darllen mwy er mwyn gwybod beth sy'n digwydd nesaf.

Mae'n bosibl i chi ddechrau stori gyda deialog rhwng cymeriadau:

"Wel, gawsoch chi un?"
"Be?"
"Ifaciwî, siŵr iawn."
Roedd Robin wedi dotio ar y gair newydd sbon.
"Naddo," meddai Glyn yn siomedig. "Be amdanoch chi?"
"Do. Mae 'na hogan ifanc yn cyrraedd acw heno, medda Mam."

Mae'n bosibl i chi gael brawddeg ar ddechrau stori sy'n rhoi gwybodaeth benodol e.e.

Caeodd Ed y drws.


Wrth ddarllen y frawddeg ddechreuol yma, rydyn ni'n gwybod mai enw'r cymeriad ydy Ed a'i fod wedi cau'r drws.

Ond rydyn ni eisiau gwybod mwy am Ed. Pa ddrws roedd e wedi ei gau a ble roedd y drws?

Wrth ddarllen y paragraff agoriadol ymhellach, mae'r awdur yn datgelu mwy i ni:

Caeodd Ed y drws. Llyncodd ei boer. Clywodd gar ei rieni'n rhuo i lawr y lôn i gyfeiriad yr ysbyty, ac yn diflannu i grafangau y nos.
Gwrandawodd ar waelod y grisiau rhag ofn bod Iolo bach wedi deffro yn ei lofft. Ond roedd pob dim yn ddistaw fel y bedd.

Yn y paragraff agoriadol, mae'n bwysig eich bod chi'n meddwl am yr is-benawdau yma:

  • Pwy?
  • Pam?
  • Pryd?
  • Ble?
  • Sut?

Trwy ddefnyddio'r is-benawdau yma, byddwch chi wedyn yn gallu datblygu eich stori'n effeithiol!CA2 Creu Stori

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy