BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Stori
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lleoliad stori
Dalen Ffeithiau

Er mwyn sicrhau bod y stori'n mynd i ddal gafael yn nychymyg y darllenydd, mae'n bwysig i chi ddewis lleoliadau da.


Gallwch ddewis unrhyw le!
Gall fod yn:

bentref/tref/gwlad/dinas

Gall fod yn:

lle cyfarwydd neu'n lle hollol anghyfarwydd i chi

Gall fod yn:

lle go iawn neu'n lle dychmygol

Gallwch ddewis lleoliadau hefyd fel:

  • Stryd
Roedd y gwynt yn chwythu ar hyd y stryd lwyd, unig. Doedd y stryd byth yr un fath ar ôl i Megan gael ei tharo gan gar cyflym.
  • Gwlad
Roedd hon yn wlad wahanol i unrhyw wlad arall! Doedd dim syniad gan Maldwyn ei fod ar fin ymweld â'r wlad am gyfnod hir, hir iawn.

  • Ger afon
Roedd Mam Rhydian wedi eu rhybuddio i beidio mynd yn agos at yr afon - ond wrandawodd neb arni - yn anffodus!

  • Mewn hen warws
Atseiniodd gamau'r dyn creulon yn agosach ac yn agosach yn y warws oer! Rhedodd ias i lawr cefnau'r ddau! Beth oedd yn mynd i ddigwydd nesaf iddyn nhw? Pwy â ŵyr!

Os ydych chi'n dewis lleoliadau cyffrous, beth am greu awyrgylch i sicrhau bod y darllenydd yn darllen i ddiwedd y stori.

Disgrifio'r lleoliad

Mae disgrifio'n bwysig iawn mewn stori hefyd. Mae'n bwysig er mwyn lleoli stori. Hefyd, bydd y darllenydd yn gallu gweld y darlun yn fyw yn ei ddychymyg.

Mae'n bwysig eich bod chi'n disgrifio gwahanol sefyllfaoedd. Felly, os ydych chi'n sôn am goedwig, yna mae angen disgrifio'r goedwig.

Dyma enghraifft:

Cerddodd Nia'n ofalus trwy'r goedwig ddu. Roedd y lle fel bol buwch ac roedd hi'n crynu yn ei hesgidiau bob tro y clywai aderyn yn hedfan o'r coed. Doedd dim syniad ganddi i ba gyfeiriad yr oedd hi'n mynd nes iddi glywed sŵn - sŵn y dail crin yn dawnsio'n wyllt!

Edrychwch ar y llun yma a'i ddisgrifio fel petasech chi yn ysgrifennu stori. Cofiwch ddefnyddio ansoddeiriau diddorol.CA2 Creu Stori

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy