BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Stori
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cynllunio stori
Dalen Ffeithiau
Dull cynllunio 1
  • Paragraff agoriadol
  • Cyflwyno cymeriadau
  • Problem
  • Datrys y broblem
  • Diweddglo
Dyma enghraifft i chi:
  • Paragraff agoriadol: Diwrnod braf o haf. Sôn bod ysbryd mewn hen dŷ gwag ar ochr mynydd.
  • Cyflwyno cymeriadau: Criw o blant o'r pentref yn penderfynu mynd i ymchwilio yno fin nos.
  • Problem: Y plant yn cael eu dychryn gan sŵn.
  • Datrys y broblem: Un o'r plant yn mynd yn ôl i'r tŷ er mwyn darganfod beth oedd achos y sŵn. Darganfod mai dafad oedd yn y tŷ yn rhwbio yn erbyn yr hen ddrws!
  • Diweddglo: Plant yn dychwelyd gartref gan chwerthin!

Dull cynllunio 2

Mae'n bosibl hefyd gynllunio stori gan ddefnyddio rhyw siart lif, rhywbeth yn debyg i hyn:Dyma enghraifft i chi:

Dull cynllunio 3

Dyma enghraifft i chi :Meddyliwch am syniad ar gyfer eich stori. Dewiswch ddau o'r sgerbydau cynllunio yma a chynllunio''r un stori ar y ddau ohonyn nhw. Pa un sydd orau gennych? Pam tybed? Trafodwch gyda gweddill y dosbarth!


Nôl i'r dudalen flaenorol


CA2 Creu Stori

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy