BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Stori
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cynllunio stori
Dalen Ffeithiau

Mae syniad penodol gennych chi nawr ynglŷn â beth rydych chi'n mynd i ysgrifennu.

Mae'n bwysig i chi wybod beth sy'n digwydd yn eich stori ac mae'n bwysig i greu cynllun.

Os dych chi ddim yn cynllunio'r stori, yna fyddwch chi ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd nesaf! Mae peryg wedyn i'r stori golli cyfeiriad a mynd yn ddiflas!

Weithiau, mae'n syniad da i ysgrifennu'r frawddeg agoriadol a'r frawddeg olaf yn gyntaf cyn gwneud dim arall. Bydd eich stori wedyn yn datblygu'n naturiol o'r dechrau i'r diwedd!

Sut mae cynllunio stori dda?

Mae sawl ffordd o gynllunio stori! Rydyn ni'n galw'r gwahanol fathau o gynllunio'n sgerbydau cynllunio.

Cliciwch yma er mwyn darganfod mwy am y gwahanol fathau o gynlluniau
CA2 Creu Stori

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy