BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Stori
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Syniadau am stori
Dalen Ffeithiau
"Mr Jones, dw i ddim yn gwybod am beth i ysgrifennu!"

"Mrs Pritchard, dw i ar ganol ysgrifennu fy stori ond dw i ddim yn gwybod beth i ysgrifennu amdano nesaf!"

Er mwyn osgoi problemau fel hyn, cynlluniwch eich stori'n ofalus.

Mae'n bwysig felly bod gennych chi syniad da cyn dechrau ysgrifennu'r stori. Beth am ysgrifennu stori am:

  • ddigwyddiad neu brofiad sydd wedi digwydd i chi?
  • syniad a gawsoch chi wrth ddarllen rhywbeth?
  • syniad a gawsoch chi wrth wylio rhaglen deledu?
Dyma enghraifft i chi o syniad am stori:

Dyma sylfaen i'ch stori. Beth sydd angen i chi wneud nawr ydy creu cynllun stori o'r syniad. Bydd canllawiau pendant gennych chi i'w dilyn wedyn. Bydd hyn yn eich helpu chi pan fyddwch chi'n ysgrifennu'r stori!CA2 Creu Stori

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy