BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Stori
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Beth yw stori?
Dalen Ffeithiau


Adroddiad am ddigwyddiadau dychmygol neu ddigwyddiadau o'r gorffennol ydy stori. Mae storïau'n cael eu hysgrifennu i ddiddanu'r darllenydd neu'r gwrandawr.

Mae pob math o storïau yn cael eu hysgrifennu gan bob math o awduron.

Yn y Dalen Ffeithiau yma, fe fyddwch chi'n dysgu beth sy'n gwneud stori dda.

Gobeithio wedyn byddwch chi'n gallu bod yn awduron fydd yn ysgrifennu storïau o bob math er mwyn rhoi pleser i bobl eraill!

Storïau, storïau storïau...! Pa fath o storïau..?

Mae'r math o stori byddwch chi'n dewis yn dibynnu llawer ar y teitl neu'r thema rydych chi'n dewis ysgrifennu amdanyn nhw.

Mae'n rhaid dewis yn ofalus er mwyn sicrhau bod y stori yn un addas i'r testun neu'r thema benodol honno.

Mae pob math o storïau i'w cael!

Cliciwch yma er mwyn darganfod mwy am y gwahanol fathau o storïau -CA2 Creu Stori

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy