CA2 Creu Portread - Disgrifio hanes

Mae'n bwysig bod y darllenydd yn darganfod rhyw ffeithiau am gefndir neu hanes y person neu'r cymeriad sy'n cael ei ddisgrifio.

Darllenwch y disgrifiad hwn o hanes y cymeriad Emyr:

Gwesty mawr oedd ei gartref - gwesty ar fin y ffordd. Dros y ffordd roedd y traeth. Doedd yno ddim ond y gwesty ac ychydig o fythynnod, rhyw lond dwrn o garafannau a siop fechan. Yn yr haf byddai pobl yn heidio yno. Fe fyddai'n rhaid i Emyr gysgu mewn ystafell fechan ym mhen ucha'r tŷ gan fod pob ystafell arall yn llawn o ymwelwyr a phobl oedd yn gweithio yn y gwesty...

Drwy gydol y gaeaf byddai'r gwesty'n wag. Bron na fedrai Emyr glywed pin yn disgyn yno. Lle bu symud a siarad, chwarae a chwerthin, yn awr doedd dim ond tawelwch. Dawnsiai'r llwch yn llafnau melyn yn yr haul gwantan yn yr ystafelloedd mawrion.

Anna Ffenna Ffostus gan Emily Huws, Cynllun y Porth

Mae disgrifiadau penodol yma am hanes Emyr. Rydych chi'n gallu gweld bod Emyr braidd yn unig yn y gwesty yn ystod y gaeaf.

Gall y disgrifiad sôn am llawer o bethau, er enghraifft:

  • Teulu agos
  • Lleoliad cartref
  • Trefi neu wledydd mae ef/hi wedi bod ynddynt

Mae'n bwysig ein bod yn ysgrifennu'n fyr ac yn gynnil a pheidio dweud gormod am yr hanes hwn.

Mae'r enghraifft hon yn disgrifio sefyllfa trist cymeriad arall:

Ar ddiwedd y gêm, aeth pawb am adref, y rhan fwyaf i gawod boeth, stafell gynnes a phryd o fwyd blasus wedi ei baratoi ar eu cyfer, ond Alun i fflat oer, ddigysur, heb fath na chawod ynddi, lle y byddai ei fam, os byddai'n lwcus, o leia wedi rhoi bara menyn ar y bwrdd iddo.

Trafodwch gyda phartner sut fath o fywyd sydd gan Alun. Ysgrifennwch baragraff i ddisgrifio Alun mewn cartref sy'n llawn gafael a chariad.