CA2 Creu Portread - Disgrifio gweithredoedd

Darllenwch y testun hwn. Mae'n disgrifio beth mae'r athro'n ei wneud er mwyn creu darlun crwn ohono:

"Gwych bechgyn!" bloeddiodd Mr Ifans yr athro chwaraeon, a llamu ar y cae efo'i goesau hirion.
"Absolutely brilliant!"
Doedden nhw ddim yn gwybod eto beth oedd wedi hitio nhw!

Wedi dysgu Cymraeg oedd Mr Ifans, tua'r un pryd â phan newidiodd ei enw o Evans i Ifans. Roedd o mor frwdfrydig am bob dim bob amser, ac edrychai'n debyg i ebol efo'i osgo heglog a'i wallt hir.

[Pac o straeon Rygbi 2 - Alun Wyn Bevan - Gwasg Gomer]

Mae'r dyfyniad hwn yn rhan o stori, felly mae'r awdur wedi gallu disgrifio'n gynnil y ffordd mae'r cymeriad yn ymddangos ac hefyd yr hyn mae'n ei wneud. Dyma sy'n gwneud Mr Ifans yn unigryw!

Manylion diddorol

Mae'n bwysig manylu ar beth mae'r cymeriad yn ei wneud o ddydd i ddydd. Mae'n debyg i chi sylwi bod pob un ohonon ni'n gwneud pethau bach, unigryw sy'n ein gwahaniaethu oddi wrth bawb arall.

Beth yw dyddiadur

Efallai bod rhai ohonoch chi'n crafu eich talcen pan ydych chi mewn penbleth?

Efallai bod ambell un ohonoch chi'n edrych yn gas ar eraill pan mae pethau'n mynd o'i le?

Efallai bod ambell un ohonoch chi'n mynd yn welw pan ydych chi'n teimlo'n nerfus?

Fel arfer, mae pob un ohonon ni'n eithaf cyson yn ein personoliaeth - yn dueddol o wneud yr un arferion dro ar ôl tro. Y pethau bach hyn sy'n ein gwneud yn unigryw!

Idiomau

Mae gan bob iaith idiomau sy'n unigryw i'r iaith honno.

Gallwn ddefnyddio idiomau i ddisgrifio yn well beth mae'r person neu'r cymeriad yn ei wneud.

Darllenwch y disgrifiad hwn.

Cerddai Dwynwen yn araf at ei chartref gan ei bod wedi rhoi'r gorau i geisio plesio Mrs Piano. Doedd hi ddim am ganu'r piano byth, byth eto. Roedd hi wedi cael digon!

Darllenwch y disgrifiad hwn eto. Beth sy'n wahanol ynddo y tro hwn?

Cerddai Dwynwen yn ling-di-long at ei chartref gan ei bod wedi rhoi'r ffidil yn y to i geisio plesio Mrs Piano. Doedd hi ddim am ganu'r piano byth, byth eto. Roedd hi wedi cael llond ei bol!

Mae'r idiomau yn amlwg yn datblygu'r disgrifiad ymhellach. Mae'n gwneud y disgrifiad yn llawer iawn mwy diddorol i'w ddarllen.

Ysgrifennwch frawddegau yn cynnwys yr idiomau hyn. Darllenwch nhw i weddill y dosbarth.