CA2 Creu Portread - Beth yw portread?


Llun ydy portread, llun o berson gan arlunydd neu awdur.


Mae arlunydd yn tynnu llun o berson gan ddefnyddio pensil neu baent. Mae awdur yn tynnu llun o berson gan ddefnyddio geiriau i greu disgrifiad corfforol, personoliaeth a hanes.

Pam ysgrifennu portread?

  • Ydych chi ambell waith yn syllu ar wahanol bobl am ddim rheswm o gwbl?
  • Ydych chi ambell waith yn sylwi ar beth mae pobl yn ei wisgo?
  • Ydych chi ambell waith yn sylwi ar beth mae pobl yn ei ddweud a'r ffordd maen nhw'n siarad?
  • Ydych chi ambell waith yn sylwi ar y ffordd mae pobl yn ymddwyn ac weithiau'n teimlo?
  • Ydych chi ambell waith yn sylwi ar y pethau bach - y pethau sy'n gwahaniaethu un person oddi wrth bob person arall yn y byd?

Beth yw portreadRydych chi felly yn rhyw fath o dditectif! Rydych chi'n sylwgar iawn ac yn amlwg yn mynd i allu ysgrifennu portread gwych!Sut mae creu darlun o gymeriad?

Mae'n bwysig canolbwyntio ar y nodweddion canlynol er mwyn cael darlun llawn o wahanol bobl:

  • disgrifio golwg
  • disgrifio personoliaeth
  • disgrifio gweithredoedd
  • disgrifio hanes