BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Llythyr
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Iaith llythyr ffurfiol
Dalen Ffeithiau

Mae'n bwysig eich bod yn defnyddio person cyntaf i sôn am eich hunain bob tro:

Rydw i...

Nid yw'n syniad da i ddefnyddio ffurfiau anffurfiol,
er enghraifft:

Dw i... Rwy'n...

Yn yr un modd, rydych chi'n defnyddio'r ail berson yn ffurfiol hefyd.

Rydych chi...

Cofiwch
Mae iaith llythyrau ffurfiol yn iaith gywir a ffurfiol bob tro.

Mae angen defnyddio dechrau brawddegau cywir bob tro,
er enghraifft:

Does dim

Maen nhw

Roedden ni

Doeddwn i ddim

Cofiwch...
... amrywio'r brawddegau er mwyn gwneud y llythyr yn fwy diddorol i'w ddarllen.

Termau da i'w defnyddio

Heblaw hynny...

Yn ogystal â ...

Fodd bynnag...

Serch hynny...

Llythyr i gwyno

Pan ydych chi'n ysgrifennu llythyr i gwyno am rywbeth penodol, mae'n bwysig eich bod yn cyfleu hynny mewn ffordd ffurfiol. Dyma rai enghreifftiau y gallwch eu defnyddio.

Rydw i...

yn teimlo'n ddig...

wedi cael fy siomi...

wedi cael fy nghythruddo...

wedi codi fy ngwrychyn...

yn wallgo...

yn wyllt gacwn...

yn teimlo'n siomedig...

yn ddig iawn...

Dewiswch bedwar o'r rhestr uchod a chwblhewch y brawddegau. Darllenwch nhw i weddill y dosbarth! Fydden nhw'n addas i ysgrifennu llythyr personol? Pam?

Darllenwch y brawddegau cyntaf yma, yna gweithiwch mewn grŵp i ddyfalu pa fath o lythyr sy'n cael ei hysgrifennu, at bwy mae'n mynd a beth yw ei bwrpas:

* Rwy'n ysgrifennu atoch ynglŷn â'ch bwriad i...
* Newyddion da sy gen i i ti heddiw! Neithiwr...
* Rhaid i mi ymddiheuro i chi...
* Yn dilyn gweld eich hysbyseb yn y papur...
* Gobeithio nad ydych yn fy ngweld yn ddigywilydd...

Yna dewiswch un o'r brawddegau a gweithiwch mewn pâr i ysgrifennu weddill y llythyr.CA2 Creu Llythyr

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy