CA2 Creu Dyddiadur - Dyddiaduron diddorol

Mae pob math o bobl wedi cadw dyddiaduron dros y blynyddoedd.

Mae'n debyg eich bod chi'n darllen ac yn astudio bywydau llawer iawn o bobl neu gymeriadau diddorol yn yr ysgol.

Efallai bod rhai ohonyn nhw'n gymeriadau hanesyddol, er enghraifft, efallai eich bod wedi darllen:-

  • Hanes Llywelyn Fawr yn lladd ei gi ffyddlon Gelert
  • Hanes Madog yn darganfod America am y tro cyntaf
  • Hanes y Welsh Not

Beth yw dyddiadur?

Tybed pa fath o ddyddiaduron fyddai'r cymeriadau hyn yn eu cadw?
Tybed pa fath o ddigwyddiadau y bydden nhw'n eu hysgrifennu amdanynt yn eu dyddiaduron?

Efallai eich bod wedi darllen chwedlau yn yr ysgol, e.e.

  • Branwen yn cael ei chosbi yn Iwerddon (Chwedl Branwen)
  • Rhys ar ôl iddo golli Meinir (Chwedl Rhys a Meinir, Nant Gwrtheyrn)
  • Y crwban ar ôl iddo ennill y gystadleuaeth yn erbyn yr ysgyfarnog (Chwedl Aesop)

Tybed pa fath o ddyddiaduron fyddai'r cymeriadau a'r anifeiliaid hyn yn eu cadw? Pa ddigwyddiadau fyddai pwysicaf iddyn nhw ysgrifennu amdanynt? Tybed pa fath o deimladau fydden nhw'n eu hysgrifennu amdanynt?

Dewiswch un o'r bobl neu'r cymeriadau hanesyddol hyn. Ysgrifennwch ddyddiadur diwrnod diddorol ar eu cyfer nhw gan gofio ysgrifennu am y digwyddiadau, teimladau, gobeithion a'r dymuniadau. Cofiwch ei ddarllen i weddill y dosbarth!