BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Dyddiadur
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Dyddiadur dyddiol ac achlysurol
Dalen Ffeithiau

Ysgrifennu dyddiadur

Gallwch gael dyddiadur dyddiol ac hefyd dyddiadur achlysurol.

Y dyddiadur dyddiol

Mewn dyddiadur dyddiol, rydych chi'n gallu ysgrifennu beth sy'n digwydd bob dydd, er enghraifft, y tywydd, gweithgareddau arbennig ac ati. Mae'r dyddiadur hwn yn rhyw fath o record penodol o ddigwyddiadau pob dydd.

Yn y dyddiaduron hyn, gallwch sôn am bob math o bethau rydych chi'n teimlo sy'n bwysig i chi, er enghraifft:

Beth yw dyddiadurY tywydd

Cymylog bore 'ma ond codi'n braf yn y p'nawn. Rhagolygon y tywydd yn argoeli'n dda ar gyfer gweddill yr wythnos. Cyfnod braf? Pwy â ŵyr!Beth yw dyddiadurGweithgareddau

Gêm rygbi bwysig iawn heddiw yn Stadiwm y Mileniwm - un o gemau y chwe gwlad. Enillodd Cymru yn fuddugoliaethus! ARDDERCHOG. Diwrnod hanesyddol!Y dyddiadur achlysurol

Does dim rhaid i chi ysgrifennu mewn dyddiadur achlysurol bob dydd. Rydych chi'n gallu ysgrifennu ynddo pan fydd rhywbeth arbennig neu anghyffredin yn digwydd.

Rydych chi hefyd yn gallu ysgrifennu am eich teimladau a'ch ymateb i'r digwyddiadau arbennig hyn yn y dyddiadur.

Er mwyn ysgrifennu dyddiadur achlysurol, mae'n bwysig nodi y pethau pwysicaf yn unig.

Edrychwch ar yr hyn a wnaeth Teg ar ddydd Gwener!

Beth yw dyddiadur

09/06/05
Codi'n y bore
Gwisgo
Bwyta brecwast
Syrthio cyn mynd i'r ysgol

Mae Teg yn codi, gwisgo ac yn bwyta brecwast bob dydd ond mae'r ffaith iddo syrthio cyn mynd i'r ysgol yn rhywbeth gwahanol i'r arfer.

Pe byddai Teg eisiau ysgrifennu dyddiadur am y diwrnod penodol hwnnw, yna fe fyddai'n amlwg yn rhoi mwy o sylw i syrthio na fyddai i'r digwyddiadau bob dydd.

Efallai byddai hefyd yn disgrifio sut oedd yn teimlo pan syrthiodd a sut oedd hyn wedi effeithio ar weddill ei ddiwrnod, er enghraifft:

Cefais i gymaint o sioc! Ac yna roedd mam yn ffwsian ac eisiau rhoi plaster ar fy mhen-glin! Yn y diwedd ro'n i'n hwyr i'r ysgol ac yna roedd Mr Owen yn flin! Am ddiwrnod gwael!!

Nid oes rheolau pendant ynglŷn â beth rydych chi'n ei ysgrifennu yn y dyddiadur.
Gallwch ysgrifennu am ddigwyddiadau'r diwrnod a'ch teimladau ar wahân neu gyda'i gilydd. Eich penderfyniad chi ydy hwn.

Dyma enghraifft o gofnodi'r ffeithiau yn unig:

Rhedais fel bollt o wn yn y ras 100 medr heddiw.

Dyma enghraifft o gofnodi'r teimladau yn unig:

Roedd yn deimlad grêt i redeg heibio'r llinell derfyn ar ddiwedd y ras. Ro'n i ar ben fy nigon!

Dyma enghraifft o gofnodi'r ffeithiau a'r teimladau gyda'i gilydd:

Rhedais fel bollt o wn yn y ras 100 medr heddiw. Roedd yn deimlad grêt i redeg heibio'r llinell derfyn ar ddiwedd y ras. Ro'n i ar ben fy nigon!

Dyma enghraifft arall o ddyddiadur sy'n sôn am y tywydd

Disgrifio yn unig
Diwrnod braf heddiw, yr haul yn tywynnu drwy'r dydd, er iddi gymylu rywfaint gyda'r nos.

Mynegi barn yn unig
Dw i wrth fy modd gyda'r haul.

Disgrifio a mynegi barn gyda'i gilydd
Diwrnod braf heddiw, yr haul yn tywynnu drwy'r dydd, er iddi gymylu peth at y nos. Dw i wrth fy modd gyda'r haul.CA2 Creu Dyddiadur

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy