BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Dyddiadur
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Beth yw dyddiadur?
Dalen Ffeithiau

Cofnod dyddiol o ddigwyddiadau, ac weithiau o ymateb iddyn nhw, ac o deimladau personol, ydy dyddiadur.

Beth yw dyddiadur

Faint ohonoch chi sy'n cadw dyddiadur?

  • Faint ohonoch chi sy'n meddwl eich bod chi'n gallu cofio pob dim sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf heb eu hysgrifennu ar bapur?
  • Faint ohonoch chi sydd wedi anghofio gyrru cerdyn pen-blwydd i rywun arbennig?
  • Faint ohonoch chi sy'n cuddio eich dyddiadur gan ei fod yn gofnod personol i chi ac i neb arall?
  • Faint ohonoch chi sy'n ysgrifennu digwyddiadau cyffrous yn eich dyddiadur?
  • Faint ohonoch chi sy'n sôn am eich teimladau a'ch gobeithion yn eich dyddiadur?

Beth yw dyddiadurMae pobl yn aml yn cadw dyddiadur er mwyn cael rhyw fath o gofnod o beth sydd wedi digwydd iddyn nhw dros gyfnod o amser.

Mae'n ddiddorol iawn darllen dyddiaduron pobl dros gyfnod o amser gan ein bod yn gallu cymharu, er enghraifft, sut roedd pobl yn byw ers talwm gyda'r ffordd rydyn ni'n byw heddiw.
Beth yw dyddiadur

Mae dyddiaduron hefyd yn cynnwys wybodaeth bwysig am amseroedd cyffrous neu drist mewn hanes. Y dyddiadur hanesyddol amlycaf yw 'Dyddiadur Anne Frank' gan ei bod wedi ysgrifennu am beth ddigwyddodd iddi hi a'i theulu yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Ffurf

Mae'n bwysig nodi'r dyddiad yn llawn ar gyfer pob dydd. Mae sawl ffordd o wneud hyn, er enghraifft:

Dydd Gwener, y 5ed o Fedi, 2005

Dydd Gwener, 05/09/2005

Gwener, 05/09/05

Mewn dyddiadur, rydyn ni fel arfer yn ysgrifennu pob dim yn y drefn mae'r digwyddiadau wedi digwydd. Y drefn gronolegol yw'r enw ar hyn.CA2 Creu Dyddiadur

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy