CA2 Creu Cerdd - Limrigau

Beth ydy limrig?

Dyma enghraifft o limrig gan y bardd Myrddin ap Dafydd:

Beth yw cerdd?Armadilo ar fy mhen
Aeth hogyn o bentre bach Plwmp
I seiclo, ond collodd ei bwmp;
Wrth frecio i'w nôl o
Aeth bws i'w ben-ôl o;
Pan gododd, roedd ganddo fo lwmp.
(Armadilo ar fy mhen, MapD - Carreg Gwalch)

Mae dipyn o hwyl i'w gael wrth ysgrifennu limrig!

Penillion byrion ydyn nhw sy'n cynnwys pum llinell. Mae chwarae gyda geiriau a hiwmor yn bwysig mewn limrig.

Edrychwch ar y gerdd 'Armadilo ar fy mhen' eto.

Mae llinellau 1, 2 a 5 yn union yr un hyd (hynny ydy, yr un nifer o sillafau), ac mae'r mydr yr un fath hefyd, tra bod llinellau 3 a 4 yn union yr un hyd â'i gilydd ac yn fyrrach na'r gweddill.

Yn aml fe ddefnyddir enw lle ar ddiwedd y llinell gyntaf, er enghraifft, Aberhosan, Japan ac ati. Yn dilyn hyn, mae limrigau'n datblygu i fod yn ddigri ac weithiau ychydig yn rhyfedd! Mae'r llinell olaf yn aml yn rhoi tro annisgwyl i'r pennill.

Beth am i chi geisio llunio limrig? Beth am i chi lunio llinell gyntaf yn defnyddio enw lle o Gymru e.e. enw eich pentref/tref/ardal chi. Yna meddyliwch am gymeriad gallwch chi sôn amdano. Defnyddiwch ansoddeiriau i'w ddisgrifio. Tybed beth fydd y tro yn y llinell olaf?

Dyma'r llinell gyntaf fel enghraifft i chi:

Aeth athro o ysgol Llansaint
............................................
..........................
..........................
...............................................

Cofiwch ddarllen eich limrig i weddill y dosbarth. Cofiwch fwynhau!