BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Cerdd
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cerddi siâp
Dalen Ffeithiau

Dyma i chi enghraifft o gerdd siâp am y glöyn byw:

Beth yw cerdd?

Cerddi sy'n defnyddio siâp yn ogystal â geiriau i ddisgrifio ydy'r cerddi hyn.

Mae'n debyg eich bod chi wedi sylwi bod rhythm yma ond dydy o ddim yn rhythm sy'n dilyn patrwm penodol.

Dydy'r llinellau ddim yn dilyn patrwm odli.

Cydweithiwch gyda phartner.

1. Beth am i bartner un ddewis pwnc e.e. gwylan/malwen, a phartner dau i ysgrifennu cerdd yn dilyn siâp y pwnc hwnnw.
2. Beth am i bartner dau ddewis siâp penodol ac i bartner un ysgrifennu cerdd ar unrhyw bwnc o fewn y siâp penodol hwnnw.

Darllenwch a dangoswch eich cerddi siâp i weddill y dosbarth. Efallai bydd eich athro neu'ch athrawes yn gallu dathlu eich gwaith mewn Blodeugerdd Dosbarth!CA2 Creu Cerdd

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy