BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
CA2 Creu Cerdd
TACTEG

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Tacteg
Tacteg Cymraeg
CA 2
creu portread
creu stori
creu adroddiad
creu dyddiadur
creu cerdd
creu llythyr
creu deialog
creu trafodaeth
Termiadur
Rhieni ac athrawon
Gwyddoniaeth

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Hyd llinellau
Dalen Ffeithiau

Mae hyd llinellau'n bwysig mewn cerddi.

Mae'r bardd yn gorfod cyfri sawl sillaf sydd ym mhob llinell er mwyn cadw at y patrwm hwnnw.

Ydych chi'n cofio beth yw sillaf (unigol) neu sillafau (lluosog)?

Y nifer o synau mewn gair yw sillaf. Fe allwn ni glapio sillafau i'n helpu ni.

Dywedwch a chlapiwch y geiriau canlynol:

Môr - 1 sillaf
Cath - 1 sillaf

Mynydd - 2 sillaf
Cadair - 2 sillaf

Gwasanaeth - 3 sillaf
Awyren - 3 sillaf

Bythgofiadwy - 4 sillaf
Cyfrifiadur - 4 sillaf

Efallai ei bod o gymorth i chi i feddwl am sillafau fel grisiau, er enghraifft:

Dyma hwiangerdd sy'n gyfarwydd i chi! Darllenwch y pennill ac ewch ati i gyfri'r sillafau sydd ym mhob llinell.

Beth yw cerdd?Dau gi bach yn mynd i'r coed,
Esgid newydd ar bob troed
Dau gi bach yn dwad adre'
Wedi colli un o'u sgidie.


CA2 Creu Cerdd

Cwis


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy